Ydelser


Alle opgaver, om det er det store byrum eller den private have, er unikke.

Alle opgaver bliver udført med omhu og i høj kvalitet.


På denne side ses et udpluk af de ydelser, som Lindskov Studio tilbyder, indenfor bygherrerådgiving, DGNB-rådgivning samt private haver og boligforeninger. Fælles for alle ydelser er min fokus på at skabe leverum, hvor der er indtænkt æstetik, funktionalitet og hensyntagen til klimaet, herunder LAR og biodiversitet.


Lindskov Studio er en del af et fællesskab af yderst kompetente og erfarne selvstændige landskabsarkitekter, hvor vi ved større projekter indgår samarbejder. 


Kontakt mig endelig, selvom jeres ønskede opgave ikke er beskrevet herunder. Hver eneste opgave skræddersyr vi sammen, så jeg kan indfri netop jeres behov og ønsker. 


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Bygherrerådgivning 


Ydelser indebærer alt indenfor projektering, kotering, beskrivelser herunder BIPS-beskrivelser til udbud og tilsyn. Jeg kan varetage alle faser beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen, hvor mine spidskompetencer ligger fra skitseforslag både i tegningsmateriale og beskrivelse, t.o.m. tilsyn ved udførsel. 

Jeg er yderligere uddannet DGNB-konsulent i byområder og kan bl.a. inddrages som ansvarlig for et projekts bymæssige DGNB-certificering. 

Derudover har jeg stor erfaring med brugerinddragelse og varetager gerne workshops samt informationsmøder etc. 


Projekter jeg har arbejdet med spænder bredt, fra skitsering til projektering og tilsyn af; byrum, parker, skolegårde og boligområder.   


Jeg er god til at holde overblik og at håndtere komplekse opgaver.


Lindskov Studio er en del af et fællesskab af yderst kompetente og erfarne selvstændige landskabsarkitekter, hvor vi ved større projekter indgår samarbejder.  


Skriv eller ring for en uforpligtende første dialog om netop jeres ønsker og behov.


Private haver 


Mine ydelser omfatter havebesøg, haveskitser og haveplaner. Uanset hvilken en du vælger, vil du opleve at få mere struktur og overblik over din have og ikke mindst en masse inspiration så du kan få skabt den have, du drømmer om, med plads til glæde, ro og nærvær. Jeg kan både hjælpe ved nyetablerede haver og haver, som har eksisteret i årtier.


Ved alle tre ydelser besøger jeg dig i din have, hvor vi taler om dine drømme og ønsker.


1. Havebesøg

Jeg kommer med inspiration, rådgivning og gode råd på stedet. Besøget kan for eksempel omhandle etablering af terrasse, planteforslag og sparring omkring dine egne haveidéer og tanker. Du supplerer ved selv at tage noter undervejs.

Til den etablerede have.


 • Inspiration, vejledning og gode råd på stedet 
 • Vende dine haveidéer og tanker
 • Du tager selv noter undervejs
 • Du skal typisk afsætte 1 ½ - 2 timer til havebesøget


2. Haveskitse

En haveskitse er en tegning der viser de store linjer for udformning og indretning af din have i fremtiden.

En haveskitse er ideel, hvis du selv har et godt kendskab til planter og materialer og har mod på drive den videre tilblivelse af haven. Både til den eksisterende og endnu ikke etablerede have.


 • Haveskitse 1:100 som viser hvordan haven kommer til at hænge sammen i form og indhold
 • Inddeling i funktioner, såsom placering af terrasser, legeområde, plantebede, stier, køkkenhave, espalier og træer 
 • Der tages stilling til det overordnede plantevalg
 • Viser flow rundt i haven, med placering af stier og adgangsforhold


3. Haveplan

En haveplan er en detaljeret plantegning. 

Planen viser rumlighederne i haven, samt overvejelser omkring valg af materialer samt en detaljeret planteliste.

Haveplanen kan også indeholde løsningsforslag til valg af belægning samt detaljetegninger. Detaljetegninger kan for eksempel være en god hjælp, ved udformning af komplekse plantebede, opholdstrapper, belægningsmønstre samt opbygning af terrasse.

Jeg udfører gerne terrænbearbejdning af haven, for eksempel i forbindelse med forsinkelse af regnvand i haven. Terrænbearbejdning vil fremgå på tegningen. Ved kompleks terrænbearbejdning er det nødvendigt med en landmålers opmåling af havens terræn.

Haveplanen er ideel for dig, som gerne vil have ført planen ud i virkeligheden. Hvis du ønsker det, kan jeg stå for at indhente tilbud hos anlægsgartner og udføre tilsyn ved anlæg af haven. 


 • Viser en detaljeret haveplan i typisk skala 1:100
 • Haveplanen får haven til at hænge sammen i form og indhold helt ned i detaljen
 • Inddeling i funktioner, såsom placering af terrasser, legeområde, plantebede, stier, køkkenhave, espalier, carport og træer
 • Planteliste som indeholder plantenavne, antal og placering
 • Viser flow rundt i haven, med placering af stier og adgangsforhold
 • Overvejelser om valg af materialer og belægningstyper
 • Detaljetegninger af komplekse plantebede, belægningsmønstre, terrasser, espalier, plantekasser, bålsted mm.
 • Terrænbearbejdning af haven i forbindelse med forsinkelse af regnvand eller etablering af regnbed


Detaljeringsgraden for din haveplan tilpasses efter dine ønsker.


Skriv eller ring for en uforpligtende første dialog om netop dine ønsker og drømme for din have. 


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Boligforeninger


Mine ydelser omfatter foreningsbesøg, helhedsskitser og helhedsplaner for foreningens udearealer. Uanset hvilken en I vælger, vil I opleve at få mere struktur og overblik over jeres udearealer. Og ikke mindst en masse inspiration så I kan få skabt de udearealer, I drømmer om. Jeg kan både hjælpe ved nyetablerede udearealer og udearealer, som har eksisteret i årtier.


1. Foreningsbesøg

Jeg kommer med inspiration, rådgivning og gode råd på stedet. Besøget kan for eksempel omhandle dialog om overordnede rumlige strukturer, planteforslag og sparring omkring jeres egne idéer og tanker for jeres forenings udearealer. I supplerer ved selv at tage noter undervejs. Til den etablerede boligforening.


 • Inspiration, vejledning og gode råd på stedet 
 • Vende jeres idéer og tanker
 • I tager selv noter undervejs
 • I skal typisk afsætte 2-3 timer til besøget


2. Helhedsskitse

En helhedskitse er en tegning der viser de store linjer for udformning og indretning af jeres udearealer. Derudover vises det overordnede valg af planter, materialer og placering af funktioner. En helhedsskitse er ideel, som udgangspunkt for en workshop/informationsmøde i foreningen, med henblik på videre bearbejdning af udearealerne. Jeg faciliterer gerne workshop/informationsmøde, hvor beboernes input efterfølgende kan blive indarbejdet i helhedsskitsen eller videre i en helhedsplan. Både til den eksisterende og endnu ikke etablerede boligforening. 


 • Helhedsskitsen får udearealerne til at hænge sammen i form og indhold
 • Inddeling i funktioner, såsom placering af legepladser, opholdspladser, plantebede, stier, træer, p-pladser og renovation 
 • Der tages stilling til det overordnede plantevalg
 • Viser flow rundt i udearealet, med placering af primære stier og adgangsforhold

 

3. Helhedsplan

En helhedsplan er en detaljeret plantegning. Planen viser rumlighederne i udearealerne, overvejelser omkring valg af materialer samt en detaljeret planteliste. 

Yderligere kan helhedsplanen også indeholde løsningsforslag til valg af belægning samt detaljetegninger. Disse detaljetegninger kan for eksempel være en god hjælp, ved udformning af komplekse plantebede, belægningsmønstre, udformning af legepladser og renovationsøer. I nogle tilfælde vil en beskrivende tilbudsliste skulle supplere tegningsmaterialet.

Jeg udfører gerne terrænbearbejdning for hele området, for eksempel i forbindelse med forsinkelse af regnvand. Terrænbearbejdning vil fremgå af tegningen. Ved kompleks terrænbearbejdning er det nødvendigt først at få foretaget en præcis opmåling af udearealet.

Helhedsplanen er ideel for jer, som gerne vil have ført planen ud i virkeligheden og indhente tilbud hos anlægsgartner. Hvis I ønsker det, kan jeg også stå for at indhente tilbud hos anlægsgartner og udføre tilsyn ved anlæg af udearealerne. Både til den eksisterende og endnu ikke etablerede boligforening. 


 • Viser en detaljeret helhedsplan i typisk skala 1:100
 • Helhedsplanen får udearealet til at hænge sammen i form og indhold helt ned i detaljen
 • Inddeling i funktioner og rumligheder, såsom placering og udformning af legezone, opholdszone, plantebede, stier, parkering, renovation og træer
 • Planteliste som indeholder plantenavne, antal og placering
 • Viser flow rundt i jeres udearealer, med placering af stier og adgangsforhold
 • Overvejelser om valg af materialer og belægningstyper
 • Detaljetegninger af komplekse plantebede, belægningsmønstre, renovationsskure, terrasser, espalier, plantekasser, belægningopbygning, bålsted mm.
 • Beskrivende tilbudsliste
 • Terrænbearbejdning af udearealer i forbindelse med forsinkelse af regnvand eller etablering af regnbed


Detaljeringsgraden for jeres forenings udearealer tilpasses efter netop jeres ønsker.


Skriv eller ring for en uforpligtende første dialog om ønsker og drømme for netop jeres udearealer. Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt