Portfolio 


Jeg hedder Julie Lindskov og står bag virksomheden Lindskov Studio ApS, som er stiftet i sommeren 2020. 


Jeg har flere års erfaring fra private tegnestuer. Mit portfolio spænder bredt, fra LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) i boligforeninger, til urbane byrum i de større danske byer, med stor grad af dialog med interessenter, til skitsering og tilsyn ved udførsel af private haver og videre til udformning af skolegårde, hvor workshop og brugerinddragelse i øjenhøjde, er i centrum.  


Jeg er yderligere uddannet DGNB-konsulent i 2019, som en naturlig forlængelse af min passion for at implementere bæredygtighed og klimahensyn i de projekter jeg arbejder med. 


Underneden ses et udvalg af opgaver.


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Klub Idrætten -

Grydemoseskolen i Espergærde


Udearealet på Grydemoseskolen er lavet med klart afsæt i de unges ønsker og behov, med fokus på `hænge ud´funktioner, skatermiljø, mulighed for diverse boldspil, bålplads mm.

Der er bevidst skabt rumligheder i forskellige skalaer, for at skabe mulighed for både det mere intime ophold i mindre grupper og ophold i større forsamlinger.  Funktioner grænser op til hinanden, for at skabe et rum i rummet, hvor de unge kan mødes på tværs af de aktiviteter de er i færd med.

Programmeringen er er både fastlagt og mere flydende andre steder, for at give udearealet en vis flexibilitet i den fremtidige udformning. Funktioner kan erstattes, hvor rummene består.    Derudover er der indtænkt beplantning, som har en stor biodiversitet og vil tiltrække bl.a. insekter. 


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt til udbud

Stade: Udført 2021 

Firma: www.lindskovstudio.dk


GS_03
GS_02
GS_01
GS_04
GS_05

Privat have #ref01


Haveplan til privat have på Frederiksberg.

I forbindelse med en større renovering af villaen, ved blandt andet udbygning af kælder og tilbygning til huset, har Lindskov Studio tegnet haven på ny.

Forslaget er arkitektonisk enkelt i ordets fineste forstand, med klart øje for detaljen og materialevalg, hvor alt er i højeste kvalitet. 

Forslaget har respekt for eksisterende kvaliteter, som denne gamle Frederiksberghave rummer, samtidig med at haven opdateres, ud fra bygherres ønsker og behov.

Beplantningen er overdådig og indrammer haven på fineste vis. Der er skabt flere intime rum, hvor haveejerne kan finde ro, nærvær og have mange gode stunder med venner og familie.


Rolle: Skitserende, projekterende landskabsarkitekt samt tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført, 2022 

Firma: www.lindskovstudio.dk 


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
CV_1
CV_2
CV_3
CV_4
CV_5
CV_6
CV_8
CV_9
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Kasserollen 

Daginstitution i Espergærde


Udearealet på Kasserollen er tegnet i tæt dialog med personale og Helsingør Kommune. Lindskov Studio har stået for skitsering og udbudsmateriale, hvor LYTT arkitekter har stået for den tidlige fase med programmering og første skitsering.

Der har i tilblivelsesprocessen været fokus på, at skabe grønne udearealer med plads til mudderleg, leg i krattet og byggelegepladser udover de traditionelle legeredskaber. Børnene kan gå på opdagelse, hvor sanserne bliver stimuleret. Der er skabt rumligheder som både fordrer aktiv leg samt stille og mere fordybende lege. 

Fra de to nye barnevognsskure føres vandet via vandrender gennem legepladsen og videre til et nedsivningsområde, til glæde for børnene og for klimaet.


Rolle: Projektansvarlig, skitsering til udbud

Stade: Udført, 2021 

Firma: www.lindskovstudio.dk


KR_3
KR_2
KR_5
KR_4
KR_1

Privat have #ref02


Haveplan, udbudsmateriale, indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel, ved privat have i Virum. 

I forbindelse med at den ældre herskabsvilla har gennemgået en gennemgribende renovering, er haveanlægget også blevet skabt på ny.

Haveanlægget er arkitektonisk enkelt i ordets fineste forstand, med blik for detaljen samt materialevalg og plantevalg af høj kvalitet.

Der er bevidst arbejdet med kontrasterne. Med et rent geometrisk strengent udtryk bestående af rå beton op imod de varme farvenuancer i naturstenene i stendigerne og gårdspladsen samt ved den overdådige beplantning, som særligt vil komme til sin ret over de kommende år. 

Haven har flere meters terrænspring, som er indarbejdet på fineste vis i haven. Terrænspringene er med til at skabe de intime rum og inddeling af havens forskellige funktioner. Derudover er der indarbejdet en faskine, så alt vand afledes på egen grund. 

Her vil både være plads til de store havefester, små intime stunder, fordybelse, ro og leg. 


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt samt ansvarlig for indhentning af tilbud og tilsyn ved udførsel.

Stade: Udført 2023

Firma: www.lindskovstudio.dk 

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt
M_4
M_1
M_3
M_5
M_2
M_7
M_8
M_9
Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Privat have #ref03


Udvidet haveskitse til privat have i Hareskoven.

I tilknytning til en nybygget villa med jordvarme, har Lindskov Studio tegnet en haveskitse til den omgivende have.

Skitseforslaget har respekt for eksisterende kvaliteter, som denne have rummer, samtidig med at den tilpasses nye forhold og haveejeres behov og ønsker til funktioner.

Forslaget er arkitektonisk udformet med bløde former og med en stor grad af frodighed, hvor beplantningen i høj grad definerer rummene.

Der er skabt flere intime og frodige rum, hvor haveejerne kan finde ro, nærvær og have mange gode stunder med venner og familie.


”Tak for et super fint møde. Det var dejligt at høre alle dine tanker. Vi var så koncentreret om at høre alle detaljerne, at vi slet ikke fik sagt, at vi er super glade for den fine plan du har lavet. Du har både lyttet til os og udfordret os. Men vigtigst at alt, så synes jeg du har en god forståelse for de tanker vi har haft, f.eks. ift. livet med børn i en have og vores indgang og de bekymringer med en “bil-indgang” osv.”

- Besked fra haveejer, efter aflevering af haveskitse.


Rolle: Skitserende landskabsarkitekt

Stade: Under udførsel, 2022

Firma: www.lindskovstudio.dk