Portfolio 


Jeg hedder Julie Lindskov og står bag virksomheden Lindskov Studio ApS, som er stiftet i sommeren 2020. 


Jeg har flere års erfaring fra private tegnestuer. Mit portfolio spænder bredt, fra LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) i boligforeninger til urbane byrum i de større danske byer med stor grad af dialog med interessenter, til skitsering og tilsyn ved udførsel af private haver og videre til udformning af skolegårde, hvor workshop og brugerinddragelse i øjenhøjde, er i centrum.  


Jeg er yderligere uddannet DGNB-konsulent i 2019, som en naturlig forlængelse af min passion for at implementere bæredygtighed og klimahensyn i de projekter jeg arbejder med. 

Læs mere om DGNB-konsulent her.


Underneden ses et udvalg af de opgaver som jeg har arbejdet med.Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Privat have #ref01


Skitseforslag og udbudsmateriale til privat have i København. 

I forbindelse med at den ældre murstensvilla gennemgår en gennemgribende renovering, ved blandt andet udbygning af kælder, skal haven skabes på ny. Forslaget er arkitektonisk enkelt i ordets fineste forstand, med blik for detaljen og materialevalg af høj kvalitet.

Skitseforslaget har respekt for eksisterende kvaliteter, som denne gamle have rummer, samtidig med at den tilpasses nye forhold og haveejeres behov og ønsker til funktioner.


Rolle: Skitserende og projekterende landskabsarkitekt

Stade: Afventer udførsel, 2021

Firma: www.lindskovstudio.dk Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Privat have #ref02


Skitseforslag til privat have i Gentofte.

I tilknytning til en ældre nyrenoveret murstensvilla, har Lindskov Studio tegnet et skitseforslag til den omgivende have.

Forslaget er arkitektonisk udformet med bløde former og med en stor grad af frodighed, hvor beplantningen i høj grad definerer rummene. Der er skabt flere intime og frodige rum, hvor haveejerne kan finde ro, nærvær og have mange gode stunder med venner og familie. Der er arbejdet med materialer af høj kvalitet og med et plantevalg, som skaber høj biodiversitet.


Rolle: Skitserende landskabsarkitekt

Stade: Afventer videre projektering, 2021

Firma: www.lindskovstudio.dk Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Damhusengens Skole - Vanløse


Damhusengens Skole er lokaliseret i Vanløse og vil når skolen står færdig rumme syv spor. Skolegården skal laves helt om, hvor det fra start har været vigtigt at skabe skalasammenhænge og rum i rummet. En skolegård, hvor der er plads til alle klassetrin og personligheder. Derudover er der indtænkt klimatiltag som bl.a.omfatter et forsinkelsessystem der både vil være til leg og læring og skabe et frodige udtryk. Begrønningsprocenten for skolegården er så vidt det vides, det mest ambitiøse til dato. 


Rolle: Sagsarkitekt

Stade: Under projektering, 2020

Firma: www.kragh-berglund.dk


Læs mere om projektet her.

Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Klub Idrætten -

Grydemoseskolen i Espergærde


Udearealet på Grydemoseskolen er lavet med klart afsæt i de unges ønsker og behov, med fokus på `hænge ud´funktioner, skatermiljø, mulighed for diverse boldspil, bålplads mm.

Der er bevidst skabt rumligheder i forskellige skalaer, for at skabe mulighed for både det mere intime ophold i mindre grupper og ophold i større forsamlinger.  Funktioner grænser op til hinanden, for at skabe et rum i rummet, hvor de unge kan mødes på tværs af de aktiviteter de er i færd med.

Programmeringen er er både fastlagt og mere flydende andre steder, for at give udearealet en vis flexibilitet i den fremtidige udformning. Funktioner kan erstattes, hvor rummene består.    Derudover er der indtænkt beplantning, som har en stor biodiversitet og vil tiltrække bl.a. insekter. 


Rolle: Projektansvarlig

Stade: Udbud, udførsel undervejs 2020

Firma: www.lindskovstudio.dk


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Kasserollen 

Daginstitution i Espergærde


Udearealet på Kasserollen er tegnet i tæt dialog med personale og Helsingør Kommune. Lindskov Studio har stået for skitsering og udbudsmateriale, hvor LYTT arkitekter har stået for den tidlige fase med programmering og første skitsering.

Der har i tilblivelsesprocessen været fokus på, at skabe grønne udearealer med plads til mudderleg, leg i krattet og byggelegepladser udover de traditionelle legeredskaber. Børnene kan gå på opdagelse, hvor sanserne bliver stimuleret. Der er skabt rumligheder som både fordrer aktiv leg samt stille og mere fordybende lege. 

Fra de to nye barnevognsskure føres vandet via vandrender gennem legepladsen og videre til et nedsivningsområde, til glæde for børnene og for klimaet.


Rolle: Projektansvarlig, skitsering til udbud

Stade: Udførsel undervejs 2021

Firma: www.lindskovstudio.dk


Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Nytorv til Nordkraft - Aalborg


Målet med Nytorv til Nordkraft-projektet er at skabe en visionær og robust helhedsplan for gadeforløbet, der strækker sig i øst-vestgående retning i Aalborgs centrale midtby parallelt med havnefronten.
Strækningen skal omdannes til et attraktivt og sammenhængende forløb, der tager højde for de forskellige karakteristika undervejs, og som udnytter omlægningen af bybusserne væk fra strækningen til at åbne op for en helt ny programmering af strækningen.


Rolle: Projekterende landskabsarkitekt samt ansvarlig for kommunikation med rådgiverteam og kommune. 

Stade: Under projektering og udførsel, 2020

Firma: www.cobe.dk 


Læs mere om projektet her.Lindskov Studio, Julie Lindskov, Landskabsarkitekt, havedesign, havearkitekt

Rådhusvænge - 100% afkobling af regnvand - Ølstykke


Landskabet skråner let mod en sø i bunden af området. Vandet ledes til søen via talrige grøfter og lavninger. Landskabet fremstår grønt og frodigt til glæde for beboerne. Derudover giver projektet sit beskedne bidrag til håndteringen af al den stigende mængde nedbør der falder i Danmark, i form af 100 procent håndtering af regnvand på egen grund.

Rådhusvænge er lavet for Ølstykke almennyttige Boligselskab. 


Rolle: Projektansvarlig

Stade: Udført, 2019

Firma: www.kragh-berglund.dk


Læs mere om projektet her.